h

Geen exclusief contract met Vitras!

8 september 2008

Geen exclusief contract met Vitras!

Er bestaat geen exclusief contract met zorgaanbieder Vitras. Zorgvragers kunnen vrij kiezen van wie zij hulp willen hebben en de gemeente hanteert vaste tarieven voor de huishoudelijke hulp. Ook wordt er met de beschikbare gelden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning juist geïnvesteerd in kleine plaatselijke organisaties.
Dat blijkt uit de antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van BurgerBelangen (BB).

In de uitgebreide beantwoording aan raadslid Wietze Smit (BB) geeft SP-wethouder Jan Burger een toelichting op het zorgbeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Uitgelegd wordt hoe de aanbestedingsprocedure voor de huishoudelijke hulp is gegaan. En dat daarbij met name de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid van de zorgvragers en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van werkers in de zorg centraal hebben gestaan.
Ook wijst de wethouder er op dat het beleid inzake de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de afgelopen twee jaren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de WMO-adviesraad, cliënten en werkers in de zorg. En ook uitgebreid besproken is tijdens voorbesprekingen en (unaniem en dus met steun van BurgerBelangen) vastgesteld door de gemeenteraad.

Opvallend ‘stevig’ is tenslotte het nawoord bij de antwoorden.
“Wij hebben grote moeite met de toon waarop u deze vragen stelt, de toelichting die u daarbij geeft en de wijze waarop u dit naar buiten brengt. Opmerkingen dat wij gekozen zouden hebben voor ‘een dure uitbesteding aan grote organisaties als Meavita en de Zorgverzekeraars’ en daarmee ‘opnieuw miljoenen gemeenschapsgeld over de balk smijten en de ontwikkeling van ons Wijkse zorgmodel voor jaren terugwerpen’ betitelen wij als: volstrekte onzin!
Natuurlijk willen wij niet tornen aan het recht van raadsleden om wat voor vragen dan ook te stellen en de wijze waarop hij of zij dat toelicht. Voor de duidelijkheid: ook het college is tegen megasalarissen en gouden handdrukken voor bestuurders in de zorg. En bij de enorme omvang van een aantal instellingen kun je terecht vraagtekens zetten. Maar het geeft geen pas om het gemeentelijk beleid daarvoor verantwoordelijk te houden. Of in de pers onjuiste verhalen te verspreiden zoals dat er ‘exclusieve contracten’ met Vitras zouden zijn, want die zijn er dus niet! Hiermee schaadt u het aanzien van de gemeente en doet u onrecht aan het harde werken van talloze mensen in de zorgsector die het met veel minder moeten doen dan de megasalarissen waarover u spreekt.”
Aldus laat wethouder Jan Burger namens het college weten.

U bent hier