h

Raadslid Burger Belangen Nu blameert zichzelf

28 augustus 2008

Raadslid Burger Belangen Nu blameert zichzelf

Gemeenteraadslid Wietze Smit van BurgerBelangen (BB) blameert zichzelf. Dat is de mening van Jan Oechies, initiatiefnemer van het onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandige Wijkse thuishulpcentrale. Met ‘politiek moddergooien’ is volgens de fysiotherapeut en het bestuurslid van de plaatselijke SP niemand in de zorg gebaat.

Wietze Smit stelde namens de fractie van BurgerBelangen Nu deze week vragen over de bemoeienissen van het college en de collegepartijen (waaronder de SP) met het zorgaanbod in de gemeente. Volgens het BB-raadslid heeft het college een geheel onjuiste weg ingeslagen door aanbestedingen aan ‘geldverslindende’ zorginstellingen als Vitras en Woonzorg Nederland. Ook het initiatief voor een Wijkse thuishulpcentrale zou ‘verkeerd’ zijn.

Jan Oechies is één van de initiatiefnemers die de huishoudelijke hulp graag geregeld zou zien vanuit een kleine, plaatselijke thuiszorgorganisatie. Hij laat in een open brief aan Smit weten dat de schaalvergroting en de marktwerking in de zorg ook hem een doorn in het oog zijn en hem zelfs belemmeren in het uitoefenen van zijn beroep als fysiotherapeut.

De mensen die het aangaat, zorgvragers en zorgverleners, hebben volgens het bestuurslid van de SP-afdeling echter niets aan “politiek moddergooien”. Hij geeft aan dat de schaalvergroting in de zorg al vele jaren bezig is en niets met het gemeentelijk beleid te maken heeft. En de landelijke aanbestedingsregels bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geven volgens Oechies alle instellingen het recht om thuiszorg te leveren.
Ook met de kritiek op het gemeentebeleid inzake het nieuwe Ewoud & Elisabeth Gasthuis maakt Jan Oechies ‘korte metten’. Het college zou de zorg daar volgens Wietze Smit hebben uitbesteed aan Woonzorg Nederland. “Maar dat zij de bouwer en dus verhuurder zijn van het nieuwe Ewoud & Elisabeth Gasthuis is al jaren bekend. En huisartsen bepalen zelf waar ze hun praktijk vestigen. Ook daarover heeft het gemeentebestuur niets te zeggen”, laat Oechies weten.

“Als u van dit alles niet op de hoogte was dan blameert u uzelf als raadslid. Maar waarschijnlijk vertel ik u niets nieuws. En probeert u willens en wetens een verkeerd beeld te schetsen. De mensen die hard werken voor een goede zorg en de mensen die afhankelijk zijn van diezelfde zorg schieten hier echter niets mee op.” Aldus Jan Oechies.

“Ik wil u daarom oproepen om u als volksvertegenwoordiger niet meer te blameren door dergelijke vragen te stellen en ook niet te refereren aan een vorig college dat het volgens u allemaal veel beter zou hebben gedaan. Ook dat is onzin!”, besluit hij. En doet daar nog een uitnodiging bij om echt gemeenschappelijk de schouders onder de zaak van het verbeteren van de zorgvoorzieningen te zetten.

U bent hier