h

Een Huisartsenpost in Doorn.. de feiten en de stand van zaken op dit moment.

30 augustus 2008

Een Huisartsenpost in Doorn.. de feiten en de stand van zaken op dit moment.

De SP afdelingen van Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede voeren actie om een huisartsenpost in Doorn te realiseren. Op dit moment peilen wij de mening van het publiek en onderzoeken wij of onder de bevolking draagvlak is voor dit initiatief. Wij stellen een aantal vragen en desgewenst kunnen de mensen ons initiatief met hun handtekening te ondersteunen. Wij zijn drie zaterdagen op pad geweest en stonden in Leersum, Doorn en Amerongen.

De stand van zaken na deze drie straatacties van elk 2 uur:

Wij hebben na drie weken 559 handtekeningen opgehaald
Er zijn 424 enquête formulieren ingevuld door 274 vrouwen en 150 mannen.
De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 60,8 jaar.
De jongste was 16 jaar en de oudste 99 jaar.

De geënquêteerden wonen in de volgende plaatsen:

Doorn 29 %
Leersum 36 %
Amerongen 18 %
Wijk bij Duurstede (3 kernen) 8 %
Overige 9 %

82% van de ondervraagden was op de hoogte van het feit dat zij buiten kantoor uren waren aangewezen op de diensten van een huisartsenpost en 63% had al eens gebruik gemaakt van een huisartsenpost.

Zij waren aangewezen op de volgende huisartsenposten:

Ede 46 %
Zeist 38 %
Houten 16 %

Bovengenoemde percentages zijn van belang om de waardering die de gebruikers van de huisartsenposten aan de geboden zorg gaven op hun waarde te schatten. Hoe hoger het percentage hierboven des te betrouwbaarder zijn de waarderingen hieronder:

Zeist Ede Houten

Erg goed 13% 12% 14%
Goed 36% 33% 52%
Voldoende 40% 38% 26%
onvoldoende 11% 17% 8%

Over de bereikbaarheid van de huisartsenposten valt het volgende te melden:
96 % van de ondervraagden vindt de afstand tot de Huisartsenpost onaanvaardbaar.

Van alle geënquêteerden heeft 60 de beschikking over een auto, 17 % kan via mantelzorg een beroep doen op een auto terwijl 23 % is aangewezen op het openbaar vervoer.

99 % van de ondervraagden vindt een huisartsenpost in Doorn noodzakelijk.

U bent hier