h

Voortbestaan huishoudelijke hulp Vitras in gevaar

23 juli 2008

Voortbestaan huishoudelijke hulp Vitras in gevaar

De financiële situatie bij Vitras is problematisch. Van een dreigend faillissement is weliswaar nog geen sprake, maar het tekort bij de financiering van de huishoudelijke hulp loopt op. Mogelijk stopt Vitras in 2009 zelfs met de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit brieven die de thuiszorgorganisatie onder haar personeel heeft verspreid en een gesprek dat afgelopen week heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en de directie van Vitras.

Bij veel thuiszorgorganisaties zijn er op dit moment financiële problemen. Tweederde van de thuiszorginstellingen zit in de rode cijfers en loopt kans failliet te gaan. Brancheorganisatie ActiZ verwacht dat alle thuiszorginstellingen in 2008 gezamenlijk een verlies zullen boeken van 96 tot 165 miljoen euro. Volgens ActiZ dreigen de thuiszorginstellingen vermalen te worden door diverse bezuinigingsoperaties van rijk, gemeenten en zorgverzekeraars die tegelijk worden uitgevoerd.

Vitras is de grootste aanbieder van thuiszorg in Wijk bij Duurstede, maar ook in de regio. Over 2007 maakte de organisatie een verlies van 1,3 miljoen euro op de huishoudelijke hulp. Voor 2008 verwacht Vitras opnieuw een fors verlies te maken.

Daar komt bij dat de Cao-lonen van thuishulpen met 10% stijgen in drie jaar tijd en het bovendien ook steeds moeilijker wordt om nieuwe krachten te werven.

De directie van Vitras heeft onlangs in een brief aan haar personeel laten weten dat zij zich inzet om goede nieuwe afspraken te maken met gemeenten. Maar als dat niet lukt, zal het leveren van huishoudelijke hulp in 2009 mogelijk niet worden voortgezet.
SP-wethouder Jan Burger laat weten niet blij te zijn met die brief: “Dat veroorzaakt opnieuw veel onrust bij medewerkers en klanten. Bovendien staan er onjuistheden in. Bijvoorbeeld dat de gemeente een lager tarief vergoedt dan het uurloon dat Vitras aan haar medewerkers betaalt. Dat is echt onzin, het uurloon dat bij de gemeente in rekening wordt gebracht is bijna het dubbele. Dat hebben we ook gezegd in het gesprek met de directie van Vitras.”

Wijk bij Duurstede kwam eerder in het nieuws vanwege de goede manier van aanbesteden voor de huishoudelijke hulp. Ook nu laat de wethouder weten zich maximaal in te willen spannen om de problemen aan te pakken: “We hebben als gemeente tot nog toe nadrukkelijk ingezet op een brede keus voor zorgvragers, kwaliteit in de thuiszorg en het werken in Cao-verband. Lastig is alleen dat we te maken hebben met regionale en landelijke ontwikkelingen en dus ook afhankelijk zijn van anderen. Daarom proberen we als partij deze problemen ook op landelijk niveau aan te pakken.

Lokaal zullen we ons echter ook maximaal blijven inzetten voor de thuishulp en behoud van de werkgelegenheid. Ik verwacht overigens van Vitras hetzelfde. Na de zomerperiode gaan we met alle zorgaanbieders om de tafel zitten om over de problemen te spreken en over compensatie van de gestegen salarissen. Daarnaast vindt er overleg plaats met andere gemeenten, zodat ook in breder verband kan worden gezocht naar oplossingen.” Aldus Jan Burger.

Vitras heeft aangegeven dat zij in 2008 in ieder geval haar verplichtingen zal blijven voldoen om huishoudelijke hulp te leveren.

U bent hier