h

Sterrensysteem voor aangepaste woningen

23 juli 2008

Sterrensysteem voor aangepaste woningen

Aan de hand van een sterrensysteem kunnen woningzoekenden in Wijk bij Duurstede straks eenvoudig zien of een woning bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig (BTBV) is voor mensen met een functiebeperking. Het sterrensysteem is bedacht door Maaskoepel, een samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Rotterdam. Het is door CliëntenBelang Utrecht verder ontwikkeld voor gebruik in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

De SIGW (Stichting Integratie Gehandicapten Wijk bij Duurstede) houdt zich al jaren bezig met levensloopbestendig bouwen. De gemeente heeft samen met de SIGW en de beide woningstichtingen Volksbelang en Cothen daarom gekeken naar een goed en bruikbaar instrument om dat ook te realiseren.

SP-wethouder Jan Burger is blij met de beschreven richtlijnen: “We streven samen met de SIGW naar zogenoemde levensloopbestendige wijken. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook: dat mensen, met of zonder beperking, daadwerkelijk samen in die wijk kunnen verblijven. We zien straks gemakkelijk welke woningen geschikt zijn voor mensen met een functiebeperking. En of de wijk daadwerkelijk bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig is.”

Cliëntenbelang Utrecht heeft een notitie geschreven met uitgangspunten voor het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het eerste deel van de notitie gaat in op het niveau van bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid van woningen en de woonomgeving. Die richtlijnen zijn vooral van belang bij de bouw van nieuwe woningen, maar ook bij renovatieprojecten of herinrichting van een wijk.

Het tweede deel van de notitie bevat een methode om het BTBV-niveau van woningen in beeld te brengen. Zo kan iedere woning worden beoordeeld op geschiktheid. Met het behulp van een sterrensysteem (in totaal kunnen er 1, 2, 3, 4 of 5 sterren worden uitgedeeld) wordt een woning ingedeeld in een categorie. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen een nultredenwoning (leefruimten bevinden zich op één verdieping of er is een traplift), een rollator toegankelijke woning, een woning die met de rolstoel bezoekbaar is, een rolstoel toegankelijke woning en een woning voor extra zorgverlening.

De komende maanden wordt het ontwikkelde sterrensysteem voor de bestaande bouw getoetst op praktische bruikbaarheid. Bij nieuwbouwwoningen kan het systeem direct al worden gehanteerd.
“In de toekomst kunnen bewoners op eenvoudige wijze worden geïnformeerd over het BTBV-niveau van een woning en/of de wijk. Maar ook kunnen we als gemeente bepalen of er voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking beschikbaar zijn. Echt levensloopbestendig wonen is een ideaal waar je voor moet gaan!” Aldus besluit wethouder Jan Burger.

U bent hier