h

Onderzoek naar opzetten van Wijkse thuishulporganisatie

28 juli 2008

Onderzoek naar opzetten van Wijkse thuishulporganisatie

Wijk bij Duurstede – De PvdA en SP in Wijk bij Duurstede maken zich grote zorgen over de situatie bij Vitras en het personeel van de zorginstelling. Met name de SP wil ook onderzoeken of het mogelijk is om een plaatselijke thuishulporganisatie op te zetten. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de gerezen problemen.
SP voor eerlijke zorg en solidariteit

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de grootste thuiszorgorganisatie in de regio, Vitras, moeite heeft om haar verplichtingen op het gebied van de huishoudelijke hulp na te komen. In 2007 was het tekort op de huishoudelijke hulp al ruim 1,3 miljoen. Dit jaar verwacht de thuiszorgorganisatie opnieuw een fors tekort.
Niet alleen Vitras verkeert in de problemen. Tweederde van de thuiszorginstellingen in het land zit volgens brancheorganisatie ActiZ in de rode cijfers en loopt kans failliet te gaan.

Vitras heeft onlangs alle huishoudelijk medewerkers een brief gestuurd met de mededeling dat zij zich tot het uiterste zal inspannen om goede afspraken te maken met gemeenten. Als dat niet lukt, zal Vitras het leveren van huishoudelijke hulp in 2009 niet kunnen voort zetten.

De PvdA en SP in Wijk bij Duurstede zijn absoluut niet gelukkig met die brief. Vorig jaar stond Vitras overigens ook al in de ‘schijnwerpers’ van de Wijkse politiek. De wachtlijsten eisten toen de aandacht. De PvdA stelde destijds vragen en diende een motie in om zonodig extra financiële middelen in te zetten. De SP zette een actie op gang en hielp met behulp van een groep vrijwilligers mensen die geen thuishulp kregen.

PvdA-raadslid Frans Hoving: “Vorig jaar leek het er nog op dat de bestuurders van Vitras de problemen konden oplossen. Nu ligt er een sociaal plan waar de nadruk ligt op gedwongen ontslag en het begeleiden van de betrokken medewerkers naar ander werk. Zover mag het toch niet komen?”

SP-er en fractielid Harold Hünneman gaat nader in op de moeilijkheden: “Er hebben de afgelopen jaren forse bezuinigingen in de zorg plaatsgevonden. En door gedwongen aanbestedingen zijn instellingen nogal eens onder de reële prijs gaan zitten die nodig is om fatsoenlijk hulp te leveren. Aan de andere kant zijn organisaties steeds groter geworden en staan zij soms ver af van hun klanten. En ook het personeelsbeleid laat vaak te wensen over.”
Hoving en Hünneman vinden dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om de problemen aan te pakken en de werkgelegenheid te garanderen. Wethouder Jan Burger zit na de zomer met alle zorgaanbieders om de tafel. Beiden ondersteunen zijn beleid van harte.

Volgens Hünneman zou het oprichten van een plaatselijke zorgorganisatie met beperkte omvang daarnaast wel eens de oplossing kunnen zijn. Samen met Hoving en fysiotherapeut en SP-bestuurslid Jan Oechies wil hij onderzoeken of daarvoor mogelijkheden bestaan.

“We kennen veel mensen met ervaring in de zorg. De meeste huishoudelijke hulpen komen bovendien gewoon uit de eigen gemeente. Vroeger hadden we ook kleine organisaties die met beperkte managementkosten en hart voor de zaak de benodigde zorg leverden. Daar kan nu wel eens de oplossing liggen voor de gerezen problemen,” besluit Harold Hünneman.

Op basis van reacties en gesprekken met mensen ‘uit het veld’ worden de mogelijkheden nagegaan van oprichting van een plaatselijke organisatie voor het leveren van huishoudelijke hulp. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via telefoonnummer 06 49259458/51172840 of via internet: www.wijkbijduurstede.sp.nl.

U bent hier