h

Bijeenkomst over ondersteuning mantelzorg

23 februari 2008

Bijeenkomst over ondersteuning mantelzorg

Op het gebied van de thuiszorg heeft Wijk bij Duurstede al een voorbeeldfunctie voor de landelijke politiek. Hoe gaat dat straks met de ondersteuning van mantelzorg? Op maandagavond 3 maart a.s. kunnen geïnteresseerden meepraten over de voorzieningen die op dit gebied in de gemeente worden opgezet.

De gemeente is met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, een vriend of kennis. Zij verlenen die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpvrager. Mantelzorg gebeurt meestal ongevraagd, gewoon omdat iemand in je directe omgeving dat nodig heeft. Soms wordt de zorg 24 uur per dag gegeven. Anderen helpen met boodschappen doen, huishoudelijk werk, of eten klaarmaken. De zorg wordt vaak jarenlang gegeven. Dat is zwaar, kost veel tijd en kan emotionele spanningen opleveren.

Om de ondersteuning van mantelzorgers goed te regelen heeft de gemeente in samenwerking met diverse belangenorganisaties een plan geschreven. Het gaat daarbij om informatie en advies, gespreksgroepen, iemand die de zorg even kan overnemen zodat de mantelzorger op ‘adem kan komen’, professionele ondersteuning, enzovoorts.

Op maandagavond 3 maart a.s. organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst over mantelzorgondersteuning. Iedereen kan dan meepraten over wat er op dit gebied in Wijk bij Duurstede nodig is. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat.

U bent hier