h

Gevolgen WMO Baren SP Wijk bij Duurstede zorgen

6 juli 2005

Gevolgen WMO Baren SP Wijk bij Duurstede zorgen

Wijkse courant 6 juli 2005 - Wijk bij Duurstede - De in oprichting zijnde Wijkse afdeling van de Socialistische Partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de SP om de raad en de bevolking goed te informeren over de gevolgen van de wet.

Verder vind de partij, zich realiserend geen deel uit te maken van de gemeenteraad, dat de raad en de bevolking moeten weten hoe de gemeente de nieuwe wet gaat uitvoeren.

De WMO, die op 1 juli volgend jaar moet ingaan, vervangt de wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en delen van de Algemene wet bijzondere ziektenkosten (AWBZ), zoals de huishoudelijke verzorging. De invoering en invulling van de nieuwe wet komen bij de gemeente te liggen, die daartoe extra gelden uit het gemeentefonds krijgt.

Gemeenten kunnen zelf de besteding van de gelden bepalen, zoals ook bij de uit 1994 stammende Wvg het geval is en bij de Bijstandswet.

De SP vreest, zoals de partij het college schrijft, dat het recht op zorg verdwijnt. Wie aanspraak wil maken op de nieuwe WMO raakt, zo meent de partij, afhankelijk van gemeentelijk beleid. En de invulling en uitvoering van de wet gaat van gemeente tot gemeente verschillen, zodat er een onderscheid kan ontstaan in de mate van zorg die iemand ontvangt. Verder is de SP bang dat er meer opnames in verpleeg- en verzorgingshuizen komen ten gevolge van het verdwijnen van huishoudelijke zorg uit de AWBZ, met de bijbehorende ondersteunende en activerende activiteiten. De partijafdeling van de SP vreest dat de zorg om het thuis te blijven redden, afneemt.

Onderhandelingen van De Vereniging Nederlandse Gemeenten met de regering hebben tot een voorlopig resultaat geleid. Momenteel inventariseert de VNG het standpunt van gemeenten over de nieuwe wet.

U bent hier