Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Wijk bij Duurstede

Verder vooruit, Voor jezelf, Voor elkaar

De Wijkse SP sluit haar derde coalitie periode af. Wij constateren dat wij, samen met onze coalitiepartners Groen Links, PCG en PvdA, in de afgelopen periode bijna alle doelstellingen hebben gehaald. Wij zijn daar trots op. Nog trotser zijn we op het feit dat dit vaak gelukt is dankzij hulp en met medewerking van inwoners, lokale bedrijven, organisaties, enzovoort. 

Er zijn contracten afgesloten voor het openbaar groen. Er lopen tientallen pilots van lokale initiatieven voor zorg en welzijn, hierbij werken vele lokale partijen samen om de zorg echt beter te maken.  Er is veel gebouwd met, door en voor eigen inwoners via CPO-bouw en hofjeswoningen. Er zijn tientallen avonden gehouden om plannen te bespreken. Honderden inwoners bezochten deze avond. De deelname aan de werkgroep duurzaamheid levert mooie plannen op. Er is een bloeiend verenigingsleven. Er zijn nog veel meer voorbeelden.

Natuurlijk ging niet alles goed. Waar gewerkt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Fouten maken is menselijk. Daar leerden we van. Met elkaar hebben we, in crisistijd, de handschoen opgepakt. Ondanks de vele Rijks bezuinigingen, is de gemeentelijke boedel financieel onder controle. Al met al staat de samenleving er dus goed voor. Nu het economisch tij is gekeerd, kunnen we vooruit. Dat is dan ook ons motto.  Verder vooruit, voor iedereen, voor alle inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. 

De SP wil de komende periode verder gaan op deze weg. In plaats van een uitgebreid programma, kiezen wij ervoor om dit programma als een actiepuntenlijst te presenteren. Zonder te zeggen dat dit alle punten zijn, willen we in ieder geval hier mee aan de slag gaan. Dit omdat er de afgelopen jaren genoeg gemeentelijke visies gemaakt zijn. De onderzoeken die hiervoor nodig waren hebben al genoeg tijd en energie gekost. Om de overleden politicus Jan Schaefer te citeren: “In gelul kan ik niet wonen.”

In deze gemeente is het goed wonen (veilig, rustig), leven (sporten, kunst en cultuur, recreëren) en werken (top bedrijven). Dit willen we behouden, versterken en wij willen verder vooruit. Vooruit met de zorg. Vooruit met bouwen voor ouderen en jongeren. Versterken van de lokale economie. Vooruit met het minimabeleid en sociaal ondernemen. Vooruit met duurzaamheid. Vooruit met de sportverenigingen. Vooruit met het groen.  Vooruit met toerisme en recreatie, Vooruit met veiligheid, verkeer, enzovoorts.
De afgelopen maanden zijn we naar de mensen toegegaan. Hebben hun verhaal gehoord en deze in een lijst verwerkt. Komende maanden blijven wij  alle wijken bezoeken. Dat is en blijft namelijk een belangrijk motto van ons; ook buiten de verkiezingen om komen we naar de mensen toe.

Als lokale afdeling bewijzen wij al twaalf jaar dat sociaal besturen echt kan en dat meedenken van bewoners goed is. Wij lopen niet weg voor moeilijke besluiten. Wij bewijzen al twaalf jaar dat wij over betrouwbare bestuurders en raadsleden te beschikken. Wij bewijzen al twaalf jaar dat we actief zijn voor, door en met bewoners.  Die betrouwbaarheid en dat activisme nemen we zeker ook de komende vier jaar mee. Vol vertrouwen zeggen wij dan ook: Verder vooruit voor iedereen. 

Lijsttrekker: Jeroen Brouwer

Het laatste jaar hebben we op vele zaken verder stappen vooruit gezet. Dat ging lang niet altijd goed, maar waar gewerkt word worden ook fouten gemaakt. Tegen de economische stroom op hebben we veel voor elkaar gekregen. Ondanks de miljoenen bezuinigingen van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en wie er nog meer aan meegewerkt hebben de laatste jaren, staat er wat in Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek. Met, voor en door inwoners.

We staan er lokaal en met mensen uit de lokale klei, met ondernemers, ZZP- bestuurders, , medici, mensen met een handicap, gepensioneerde postbodes, mensen uit de zorg, begeleiders van kinderen, universitaire docenten. Mensen zonder kapsones en die hard willen werken om de samenleving beter te maken, overal en het hele jaar door.

De laatste maanden heb ik me als wethouder bezig mogen houden met sociale zaken, economische zaken, woningbouw, sport en verkeer. Er lag veel en er is veel ten goede veranderd. Het nieuwe minimabeleid, met aandacht voor voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn en liefst drie fondsen voor de jeugd en meer mogelijkheden voor ouderen. Met een RSD die weer lokaal vanuit Wijk werkt in plaats vanuit Zeist. Hierdoor zijn er afgelopen periode meer mensen uit een bijstandsuitkeringssituatie gekomen, is er meer oog voor werk voor ouderen.

En natuurlijk zijn er stappen gezet voor bouwen voor jongeren en ouderen, de eerste stappen voor een structureel beleid voor lokale economie met een Ondernemersloket, verbinden van ondernemersorganisaties, de eerste stappen bij een nieuw verkeersplan, verbinden van sportverenigingen, problemen opgelost bij Wijksport, enzovoorts.

Partijen zullen ongetwijfeld commentaar hebben. Maar met de nadelen die we dankzij de bezuinigingen (van de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, PVV en al die andere gedoogers kregen) en de economische crisis hebben we echt veel aangepakt. Daar gaan we graag mee verder. Vooruit met zorg en welzijn, wonen, de lokale economie, sport en al die andere zaken die het wonen, leven en werken in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede zo prachtig maken. Een stad waar het zo fijn wonen, leven en werken is. Een gemeenschap waar iedereen aan mee kan doen.

1. Jeroen Brouwer

SP Verder Vooruit met Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede

Meer informatie

2. Jan Oechies

SP Verder Vooruit met Wonen

Meer informatie

3. Corrie de Groot

SP Wijk bij Duurstede Verder Vooruit met Zorg

Meer informatie

4. Frans van der Tol

Verder vooruit met wijkgericht werken

Meer informatie

5. Henk Huisman

Verder vooruit met Sport

Meer informatie

Verder vooruit met bouwen

Tussen 2010 en 2022 worden liefst 1250 woningen gebouwd, waarvan meer dan dertig procent in de sociale sector. Mooie aantallen. Maar er moeten er nog meer bij. We blijven strijden voor 1000 extra woningen, met prioriteit bij bouwen voor jongeren en ouderen. 

Verder vooruit met de economie, duurzaamheid en innovatie

Lokale bedrijven toonden tijdens de crisis hart te hebben voor de eigen inwoners, onder andere via de Wijkse Werkplaats. We gaan lokaal meer kennis delen, uitwisselen, bedrijventerreinen vergroten en verbeteren, sociaal ondernemen, lokaler inkopen en laten vooral iedereen meedoen. Een Ondernemersloket is hier onmisbaar voor.

Verder vooruit met wijkgericht werken

Burgerparticipatie is meer dan inspraak bij de raad. Meedoen begint in ieders eigen leefomgeving. Door in te zetten op wijkgericht werken geven we inwoners meer zeggenschap over hun eigen omgeving. Hiermee kunnen we kleine zaken als hondenpoep, verkeer- en parkeeroverlast, groenbeheer, scheefliggende stoeptegels oppakken met bewoners.

Verder vooruit met sport

In Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede liggen prachtige kunstgrasvelden, sporthallen, tennisbanen, hockeyvelden, jeu-de-boulesbanen, judohal, en de turnhal. Verenigingen maken sporten mogelijk voor jong tot oud en voor inwoners met én zonder beperking. We gaan met die clubs inzetten om nog meer mensen gezond en fit te krijgen of houden.

Lokaal én actief

De meeste politieke partijen komen pas rond de verkiezingen de straat op. Als SP zijn we hier al jaren te vinden. Met enquetes, met de SP-tent, via bijeenkomsten of met de SP-Huldienst. Hard werken, open en eerlijk zijn. Niet lullen, maar poetsen. We komen uit de lokale klei en strijden met hart en ziel voor menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit.  Actief, lokaal en dicht bij de mensen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Overal en altijd.

Verder vooruit met de zorg

De zorg wordt steeds ingewikkelder. Meerdere partijen, gemeente, overheid, zorgverzekeraars en steeds vaker de betrokkene zelf, zijn verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering en de betaling van de zorg. Door de transities is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de overwegend, chronische, zorg. Er zal intensief moeten worden samengewerkt om de verschillende onderdelen van de zorg te bundelen. Organisatie, overleg en registratie zijn een middel om de kwaliteit te verbeteren maar mogen nooit tot doel worden verheven.

Raadsverkiezingen 2018

Lees ons verkiezingsprogramma, kies hier links in de inhoudsopgave of

download ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Verder vooruit voor iedereen

De Wijkse SP sluit haar derde coalitie periode af. Wij constateren dat wij, samen met onze coalitiepartners Groen Links, PCG en PvdA, in de afgelopen periode bijna alle doelstellingen hebben gehaald. Wij zijn daar trots op. Nog trotser zijn we op het feit dat dit vaak gelukt is dankzij hulp en met medewerking van inwoners, lokale bedrijven, organisaties, enzovoort.  Er zijn contracten afgesloten voor het openbaar groen. Er lopen tientallen pilots van lokale initiatieven voor zorg en welzijn, hierbij werken vele lokale partijen samen om de zorg echt beter te maken. Er is veel gebouwd met, door en voor eigen inwoners via CPO-bouw en hofjeswoningen. Er zijn tientallen avonden gehouden om plannen te bespreken. Honderden inwoners bezochten deze avond. De deelname aan de werkgroep duurzaamheid levert mooie plannen op. Er is een bloeiend verenigingsleven. Er zijn nog veel meer voorbeelden.

Natuurlijk ging niet alles goed. Waar gewerkt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Fouten maken is menselijk. Daar leerden we van. Met elkaar hebben we, in crisistijd, de handschoen opgepakt. Ondanks de vele Rijks bezuinigingen, is de gemeentelijke boedel financieel onder controle. Al met al staat de samenleving er dus goed voor. Nu het economisch tij is gekeerd, kunnen we vooruit. Dat is dan ook ons motto.  Verder vooruit, voor iedereen, voor alle inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

De SP wil de komende periode verder gaan op deze weg. In plaats van een uitgebreid programma, kiezen wij ervoor om dit programma als een actiepuntenlijst te presenteren. Zonder te zeggen dat dit alle punten zijn, willen we in ieder geval hier mee aan de slag gaan. Dit omdat er de afgelopen jaren genoeg gemeentelijke visies gemaakt zijn. De onderzoeken die hiervoor nodig waren hebben al genoeg tijd en energie gekost. Om de overleden politicus Jan Schaefer te citeren: “In gelul kan ik niet wonen.”

In deze gemeente is het goed wonen (veilig, rustig), leven (sporten, kunst en cultuur, recreëren) en werken (top bedrijven). Dit willen we behouden, versterken en wij willen verder vooruit. Vooruit met de zorg. Vooruit met bouwen voor ouderen en jongeren. Versterken van de lokale economie. Vooruit met het minimabeleid en sociaal ondernemen. Vooruit met duurzaamheid. Vooruit met de sportverenigingen. Vooruit met het groen. Vooruit met toerisme en recreatie, Vooruit met veiligheid, verkeer, enzovoorts.

De afgelopen maanden zijn we naar de mensen toegegaan. Hebben hun verhaal gehoord en deze in een lijst verwerkt. Komende maanden blijven wij alle wijken bezoeken. Dat is en blijft namelijk een belangrijk motto van ons; ook buiten de verkiezingen om komen we naar de mensen toe.

Als lokale afdeling bewijzen wij al twaalf jaar dat sociaal besturen echt kan en dat meedenken van bewoners goed is. Wij lopen niet weg voor moeilijke besluiten. Wij bewijzen al twaalf jaar dat wij over betrouwbare bestuurders en raadsleden te beschikken. Wij bewijzen al twaalf jaar dat we actief zijn voor, door en met bewoners.  Die betrouwbaarheid en dat activisme nemen we zeker ook de komende vier jaar mee. Vol vertrouwen zeggen wij dan ook: Verder vooruit voor iedereen.

Wij wensen u als kiezer veel plezier met het lezen, en succes met het stemmen.   

Wonen

Het woongenot in de drie kernen is van een hoog niveau. In Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede is het plezierig wonen, leven en werken. Ondanks de economische crisis is er vol op gebouwd. Alleen al tussen 2010 en 2022 zijn en worden er bijna 1250 woningen toegevoegd. Helaas hebben de twee woningcorporaties (Viveste en WS Cothen) die in onze gemeente actief zijn, veel last gehad van de nieuwe regelgeving vanuit Den Haag (Woningwet 2015). Zij worden hierdoor beperkt in hun functioneren. Zij moesten zelfs woningen verkopen (Viveste) of konden minder woningen toevoegen (WS Cothen).

Willen we het hoge woongenot behouden, dan is nieuwbouw van 1000 extra woningen essentieel in de Geer 3. Het is noodzakelijk om het aantal inwoners in onze gemeente op peil te houden en het huidige voorzieningenniveau (winkels, sport, cultuur, bedrijven) te kunnen handhaven. Regionaal is er een nog grotere behoefte. Ook daar kunnen we wellicht een rol in spelen. Lokaal blijft er in onze gemeente een grote behoefte aan zelfstandige woonruimte voor jongeren en ouderen.  Daar ligt dan ook de prioriteit.

De SP zet zich o.a. in voor de volgende punten:

 1. Wij bouwen naar behoefte, waarbij er extra aandacht/prioriteit komt voor jongeren en ouderen. Hierbij is de Woonvisie leidend. Hierin is vastgelegd wat voor woningen we moeten bouwen en waarom.
 2. Tussen 2010 en 2022 worden 1250 woningen gebouwd. Toch blijven we ons sterk maken voor 1.000 extra woningen. Dat is noodzakelijk om het aantal inwoners in onze gemeente op peil te houden en het huidige voorzieningenniveau (winkels, sport, cultuur, bedrijven) te kunnen handhaven.
 3. We maken verdere stappen met duurzaam bouwen. Bij nieuwbouwprojecten moeten huizen minstens aardgas loos zijn.  Nul-op-de-meter is een belangrijke graadmeter.
 4. De woningcorporaties zorgen voor genoeg sociale woningbouw en verkorten daarmee de wachtlijsten.
 5. Wij maken werk van de verduurzaming van bestaande woningbouw. Als gemeente geven we hierbij het goede voorbeeld en stimuleren inwoners bij verbouw duurzaamheid mee te nemen. Bij historische panden streven wij naar behoud van ons cultureel erfgoed (monumenten, stads- en dorps- en plattelandsaangezicht).
 6. Ook Viveste en WS Cothen wordt via prestatieafspraken gestimuleerd duurzaamheid op te nemen in hun beleid, bij verbouw en nieuwbouw.  Hierbij is huurverhoging niet nodig.
 7. Huurwoningen worden bij achterstallig onderhoud zo snel mogelijk aangepakt. De gemeente moet hier via de prestatieafspraken op toezien. Slopen van woningen is de laatste optie.
 8. De huren mogen jaarlijks alleen met de inflatie verhoogd worden.
 9. We bekijken met WS Cothen en Viveste (voor Langbroek) of en hoe we meer aan lokale (kern)binding kunnen doen bij het toewijzen van huurwoningen.
 10. We blijven nieuwe kleinschalige, lokale nieuwbouw initiatieven (zoals CPO-bouw of hofjeswoningen) stimuleren.
 11. We gaan op zoek naar nieuwe inbreidingslocaties voor Cothen en Langbroek.
 12. De huidige speelvoorzieningen worden behouden en/of verbeterd.
 13. Klachten in wijken (van hondenpoep en openbaar groen, tot verkeer en parkeren) pakken we op door versterking van wijkgericht werken. Daar moet meer aandacht voor komen.
 14. We onderzoeken hoe lokale bouwbedrijven en ZZP-ers ingezet kunnen worden bij toekomstige (bouw)projecten.

Zorg en welzijn

De zorg wordt steeds ingewikkelder. Meerdere partijen, gemeente, overheid, zorgverzekeraars en steeds vaker de betrokkene zelf, zijn verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering en de betaling van de zorg. Door de transities is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de overwegend, chronische, zorg. Er zal intensief moeten worden samengewerkt om de verschillende onderdelen van de zorg te bundelen. Organisatie, overleg en registratie zijn een middel om de kwaliteit te verbeteren maar mogen nooit tot doel worden verheven.

De gemeente is ervoor om te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Daar is, permanent en structureel, aandacht voor nodig. De decentralisaties zijn weliswaar op papier afgerond. Structureel zal hier aandacht aan worden geschonken middels de maatschappelijke agenda.  Als SP hebben we ons hier al twaalf jaar voor ingezet; als wethouder, als fractie, via onze hulpdienst, en met goede contacten met lokale organisaties en instellingen. Hierbij brengen we taken die bij de gemeente horen (WMO en jeugdzorg) samen met taken die buiten het gemeentelijke speelveld (verzekeraars) vallen. Dat zullen we blijven(d) doen.

De SP zet zich o.a. in voor de volgende punten;

 1. De maatschappelijke agenda gaat uit van de balans en disbalans van mensen. De gemeente zorgt dat zo veel mogelijk mensen in balans blijven en helpt mensen die in disbalans zijn en die buiten de boot dreigen te vallen of gevallen zijn, een betere plek te geven.
 2. We blijven zorgen voor een integrale aanpak. De koppeling van taken, hulpbehoevenden, organisaties en andere zaken, verhoogt de effectiviteit. Dit levert meer op dan de som der delen.
 3. Momenteel is 4 % van de ouderen opgenomen in een instelling. Dit betekent dat het overgrote deel van de ouderen thuis woont. In toenemende mate zal een beroep worden gedaan op zorg.  Thuiszorg en huishoudelijke zorg zijn hierbij essentieel. Hier moeten voldoende budgetten voor blijven bestaan.
 4. Geld voor de zorg moet naar de zorg. De gemeente moet zich te allen tijde aan haar zorgplicht houden. Tekorten moeten opgevangen worden.
 5. Zorgtoerisme is, doordat iedere gemeente vrij is de WMO zorg op haar eigen wijze te organiseren, een risico voor onze gemeente. Er wordt voor Wijk bij Duurstede gekozen omdat daar de zorg goed is georganiseerd.
 6. Indicaties voor de zorg moeten weer vastgesteld worden door de medewerkers zelf. Zij zien het beste welke zorg nodig en veilig is en zien ook wanneer er veranderingen zijn in de zorgbehoefte.
 7. De gemeente is alert op zorgfraude en bestrijd dit zowel proactief als repressief.
 8. Medewerkers in de zorg krijgen medezeggenschap over de inhoud en de organisatie van het werk, daar waar de zorg wordt bekostigd door de gemeente.
 9. Goedkopere werkkrachten is geen juiste manier om te bezuinigen op de zorg. Dit is alleen loondump. Ook het inzetten van mensen uit de bijstand die werken met behoud van uitkering is uit den boze, omdat niemand hierbij gediend is.
 10. Mantelzorgers worden voldoende ondersteund. Mantelzorg mag geen verplichting zijn. Bij mantelzorgers wordt gekeken naar de persoonlijke belasting en belastbaarheid.
 11. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van respijtzorg voor de verschillende zorggroepen als vangnet indien mantelzorg uitvalt of overbelast raakt. Wij onderzoeken of een zorghotel mogelijk is in onze gemeente, waarbij meerdere zorgvoorzieningen bij elkaar komen.
 12. Ondersteunende begeleiding, zoals dagbesteding en zorgboerderijen, wordt gefaciliteerd.
 13. De gemeente moet een goede samenwerking tussen de zorginstellingen nog meer stimuleren.
 14. Omdat ouderen langer thuis blijven wonen, moet de gemeente zorgen voor voldoende aangepaste woningen en hulpmiddelen.
 15. De aanrijtijd van een ambulance moet binnen de 15 minuten blijven. Het criteria voor het aantal ambulances mag niet het aantal inwoners zijn, maar de aanrijtijd is bepalend.
 16. Oude medicijnen moeten weer gratis bij de apotheek ingeleverd kunnen worden. De gemeente zorgt kosteloos voor het ophalen en verwerken.
 17. Er is een recht op jeugdzorg, een kind of een gezin met problemen heeft recht op zorg. Deze transitie moet verder opgepakt worden. Jeugdzorg behoort geen winstoogmerk te hebben, maar goed te zijn voor de jeugd.
 18. De SP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is.
 19. We gaan op zoek naar een accommodatie en plek voor activiteiten voor jongeren tot achttien jaar.
 20. We zorgen voor meer verbinding tussen sportverenigingen en sportorganisaties zoals WijkSport, Stichting Sporthal Cothen, Stichting Sport Langbroek. Van elkaar leren en met elkaar samenwerken is goed om de sport naar een hoger en breder niveau te tillen.
 21. We investeren structureel in de actieve sportdeelname van ouderen en jongeren.
 22. We bouwen nieuwe scholen waarbij we oog blijven houden op elkaar aanvullende activiteiten (zoals onderwijs, naschoolse opvang en buitenschoolse educatiemogelijkheden).
 23. Bij bouw van nieuwe scholen staat duurzaamheid voorop.

Economie, duurzaamheid en innovatie

Inwoners van Cothen, Lang broek en Wijk bij Duurstede zijn ondernemend. Dat tonen de cijfers wel aan. Natuurlijk heeft lokaal de recessie huisgehouden. Maar er zijn de laatste jaren meer banen bij gekomen dan gemiddeld in het land. De leegstand, van bedrijfsruimte, was tijdens de recessie minder dan het landelijke gemiddelde en ook de Wijkse bijstandsgroep is minder gegroeid dan landelijk.

Na de recessie zit de lokale economie in de lift. Dit betekent dat er kansen komen, kansen die we zoveel mogelijk moeten pakken. Meer werk lokaal betekent minder vervoersbewegingen. Van de werknemers op het bedrijventerrein in Wijk bij Duurstede woont 75% in onze gemeente. Toch willen we nog meer werkgelegenheid bieden en dus meer ruimte voor meer bedrijvigheid.

Daarbij moet de economie verder verduurzaamd worden. Een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen, met meer ruimte voor sociaal ondernemen door bijvoorbeeld het verder uitwerken van de Wijkse Werkplaats. We dienen te werken aan een circulaire economie, waarbij hergebruik de norm is. Voor bedrijven betekent dit werken aan en met duurzame materialen. Voor de inwoners sturen we nog meer op gedragsverandering. Niet lang onder de douche staan, niet nodeloos veel elektriciteit gebruiken, pak de fiets of ga lopen. Oude zaken spelen nog steeds mee. Maar ook zoeken we innovatieve projecten in en met onze samenleving op.

De SP zet zich o.a. in voor de volgende punten;

 1. Onze gemeente telt rond de 1700 bedrijven. Vanuit haar rol faciliteert en promoot de gemeente bedrijvigheid. Het MKB is de motor van onze lokale economie.  Om bedrijven optimaal van dienst te zijn zetten we een gemeentelijk Ondernemersloket op.
 2. Er komen meer kansen voor Wijkse bedrijven bij investeringen en activiteiten van de gemeente (lokaal aanbesteden doorzetten).
 3. Omgevingswet gebruiken om activiteiten in het buitengebied te faciliteren.
 4. Lokale economie is goed voor de leefbaarheid en het milieu. We mikken dus op het verder vergroten van lokale werkgelegenheid. Het bedrijventerrein kan hiervoor uitgebreid worden.
 5. In de afgelopen coalitieperiode is het aantal koopzondagen verhoogd van 12 naar 20. In de komende periode zijn we voor koopzondagen, waarbij winkeliers zelf bepalen of zij opengaan. Hierbij is het maken van afspraken nodig, om bijvoorbeeld tot enkele algemene koopzondagen, waarbij de meeste winkels open zijn, te komen.
 6. Gemeente verbindt de verschillende partijen verder die zich bezighouden met lokale economische zaken.
 7. De provincie Utrecht is economisch de sterkste provincie van het land. Deze positie behouden is ook lokaal van belang.  Wij blijven ons dus regionaal inzetten voor een goede basis.
 8. Ontwikkelen de Wijkse Werkplaats verder als het centrumpunt voor participatie, re-integratie en samenwerking tussen zorg/welzijn, bedrijven, Regionaal Sociale Dienst en gemeente.
 9. Ontwikkelen de BIGA verder tot Social Enterprise onderneming, waarbij maatwerk voor de medewerkers voorop staat.
 10. Bekijken in welke vorm bedrijven en organisaties zich nog meer in kunnen zetten voor sociaal ondernemen.
 11. We stimuleren de circulaire economie (hergebruik grondstoffen en producten) via een goede kringloop, bevorderen duurzaamheid naar bewoners, geven lokale bedrijven met betrekking tot duurzaamheid aandacht, zoeken samenwerking met en bevorderen samenwerking tussen ondernemers.
 12. We stimuleren windmolenprojecten op land waarbij de lokale bestaande initiatieven de totale vraag dekt, zoals deze vanuit het Rijk bij de Provincie neergelegd is.
 13. Stimuleren van lokale kleinschalige initiatieven uit de gemeenschap op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie.
 14. We zijn terughoudend met het gebruik van geothermie (aardwarmte) zolang de veiligheid daarvan nog onzeker is.
 15. Zonneparken en andere grootschalige energieprojecten worden alleen vergund als de winst ten goede komt aan de gemeenschap.
 16. De gemeente moet ernaar streven om in 2030 energieneutraal te worden. Geef het goede voorbeeld hierbij met bijvoorbeeld dienstauto's, vrachtwagens die eigendom zijn van de gemeente.
 17. De verkoop van streekproducten bij de boer moet makkelijk gemaakt-  en gestimuleerd worden. Er zijn al voorbeelden als kersenboomgaarden en verschillende boeren die hun producten direct aan inwoners verkopen.
 18. De SP blijft het traject rond ontzanding van de Bosscherwaarden kritisch volgen. Slibstort geniet niet de voorkeur.  Wij wachten de uitkomsten van de MER af en zullen dan de afweging maken of de door de projectontwikkelaar voorgestelde revenuen opwegen tegen de vrijwel onoverkoombare schade voor het gebied, de boeren en de omwonenden.
 19. In de Gravenbol willen we ruimte voor goede, vrij toegankelijke, recreatie, aangevuld met natuurontwikkeling.

Veiligheid

Onze gemeente behoort tot de veiligste in Nederland. Veiligheid is van en voor ons allemaal. Het gaat namelijk vaak over het gevoel van onveiligheid. Doordat onze samenleving harder is geworden door toenemend egoïsme, ander normbesef en groeiende ongelijkheid, doen wij vaker een beroep op politie. Helaas zien we dat deze, mede door bezuinigingen van de laatste rechtse kabinetten, minder in staat is de problemen op te pakken. Gemeentes zijn dan ook steeds vaker genoodzaakt om BOA’s aan te nemen. Ook lokaal zien we dat terug. Het politiebureau is wegbezuinigd en er zijn minder agenten lokaal aanwezig. Indien erom gevraagd wordt moeten we wel bereid zijn om meer te investeren in onze wijkagenten en onze BOA’s.

De SP zet zich o.a. in voor de volgende punten;

 1. Wijk bij Duurstede is en hoort bij de tien veiligste gemeenten van het land.
 2. We stimuleren acties om de veiligheid nog verder te verbeteren.
 3. De aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer moeten worden verbeterd.
 4. Vier Wijkagenten in onze gemeente is niet genoeg. Het is een verantwoord minimum, maar we zijn wel kwetsbaar. Wij willen één wijkagent op 5.000 inwoners dat wil zeggen op dit moment 4,7 Fte wijkagent. Wij zullen direct contact blijven houden met de Wijkse wijkagenten. Onze wensen kenbaar maken bij de portefeuillehouder en in de overleggen tussen gemeenteraad en de Nationale politie.
 5. De Wijkse Boa’s hebben een belangrijke preventieve functie in onze gemeente. We blijven ons sterk maken voor deze BOA’s.
 6. De gemeente zorgt bij de VRU dat het Wijkse - en Cothens/Langbroekse vrijwilligerskorps van onze lokale brandweer op peil blijft.
 7. De gemeente moet alles in het werk stellen dat de fiets- en wandelpaden veilig zijn.
 8. Meer snelheidscontrole op wegen in het buitengebied, om de veiligheid van fietsers (jong en oud), voetgangers en omwonenden te verbeteren.
 9. Handhaving en preventie worden nog beter op elkaar aangesloten. Handhaven is goed. Preventie is vaak beter.

Vervoer en verkeer

Het bevorderen van de verkeersveiligheid is een de belangrijke doelstelling van een gemeente. Zowel op de lokale wegen (binnen de bebouwde kom) als interlokale wegen (buiten de bebouwde kom) is het zaak de doorstroming te verbeteren. Binnen de gemeentelijke grenzen staan goede fietsverbindingen, veilige wandelroutes en een goede doorgaande route voor auto’s centraal. Voor het buitengebied is er aandacht nodig voor de snelheid op 60-km wegen en de doorstroming op de provinciale wegen.

De SP zet zich o.a. in voor de volgende punten;

 1. Problemen bij verkeer en parkeren bekijken en organiseren per wijk of deelgebied, met en voor de mensen.
 2. De verkeers- en parkeerproblemen in en rond de binnenstad (zoals omwonenden van de Korte Singel en Hoogstraat aangeven en zoals deze uit ons onderzoek in de binnenstad naar voren komen) moeten in een breed kader opgelost worden. Hierbij dienen plannen te komen voor de korte en lange termijn. Er moet worden gekeken naar verschillende verkeerstromen.
 3. Snelheidszones worden zo ingericht dat deze voor gebruikers (fietsers, voetgangers en auto’s) optimaal veilig worden. Hiervoor zijn handhaving en gedragsmaatregelen middelen noodzakelijk.
 4. De verkeerstromen in zowel Cothen, Langbroek als Wijk bij Duurstede worden verbeterd. Onveilige verkeersplekken worden aangepast.
 5. We stimuleren de verbetering van fietsroutes en geven daar waar het kan én moet voetgangers en fietsers voorrang boven auto’s.
 6. Op de wegen in de buitengebieden wordt te hard gereden. De gemeente moet onderzoeken of het mogelijk is deze wegen zo in te richten dat deze veiliger worden voor bewoners en gebruikers. Hierbij zoeken we de samenwerking met omliggende gemeenten.
 7. Mobiliteit is een belangrijk issue. Goede bereikbare wegen rijken verder dan alleen de N229 en N227. Als SP zetten we hier regionaal op in.
 8. De gemeente moet de provincie aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor een goed en bereikbaar openbaar vervoer. Een tramvoorziening kan een goed onderdeel zijn voor het toekomstgerichte oplossing. Als SP inventariseren we graag de mogelijkheden hiervoor.
 9. Het WMO-vervoer moet inkomensafhankelijk zijn, zodat goed WMO-vervoer voor diegene die dat nodig hebben beschikbaar blijft.

21 Maart is het zo ver de gemeenteraadsverkiezingen ook in Wijk bij Duurstede e.o.,hieronder vind U de lijst met kandidaten van SP Lijst 1

Lijst 1 SP (Socialistische Partij)

Nr Naam Woonplaats
1 Brouwer, J. (Jeroen) (m) Wijk bij Duurstede
2 Oechies, J. (Jan) (m) Wijk bij Duurstede
3 de Groot, C.A.J. (Corrie) (v) Wijk bij Duurstede
4 van der Tol, F.A.M. (Frans) (m) Wijk bij Duurstede
5 Huisman, H.T. (Henk) (m) Wijk bij Duurstede
6 Werson, S. (Sanne) (v) Wijk bij Duurstede
7 Brouwer, C.P.J.M. (Carlo) (m) Wijk bij Duurstede
8 Marchal, H.G. (Ingrit) (v) Langbroek
9 Hünneman, H.F. (Harold) (m) Wijk bij Duurstede
10 Meinema, R.R. (Ron) (m) Wijk bij Duurstede
11 Schoenmakers, W.L.M. (Willie) (m) Cothen
12 van der Tol-Steggehuis, E.C.M. (Ellis) (v) Wijk bij Duurstede
13 Dikker, A.M.E. (Ankie) (v) Wijk bij Duurstede
14 van der Ham, M. (Max) (m) Wijk bij Duurstede
15 de Heus, G.J. (Gert) (m) Wijk bij Duurstede
16 Dumessie, T.C.G. (Thierry) (m) Wijk bij Duurstede
17 Pouw, J.A.R. (Jaqueline) (v) Wijk bij Duurstede
18 Kramer, H. (Hans) (m) Wijk bij Duurstede
19 Spronk, M.J. (Mieke) (v) Wijk bij Duurstede
20 Terlingen, W.C. (Wim) (m) Wijk bij Duurstede
21 Aandewiel, M.C. (Marga) (v) Wijk bij Duurstede
22 Dekker, R.B. (Robbie) (m) Wijk bij Duurstede
23 Burger, J.A.G. (Jan) (m) Wijk bij Duurstede

U kunt op Lijs1 SP stemmen op 1 van de volgende locaties:

Gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede (*)

E&E Gasthuis, Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede (*)

Basisschool De Werkschuit, Notengaard 17, Wijk bij Duurstede

Revius Lyceum, Remus 4, Wijk bij Duurstede

Basisschool De Wegwijzer, Karolingerweg 147, Wijk bij
Duurstede

Basisschool De Horn, Overloop 2, Wijk bij Duurstede

Brede school Het Anker, Hordenweg 7, Wijk bij Duurstede

Basisschool De Regenboog, Dukdalf 28, Wijk bij Duurstede

't Dorpshuys van Cothen, C.B. Kentiestraat 2, Cothen (*)

Dorpshuis Langbroek, Prinsenplein 3, Langbroek (*)

De stemlokalen met (*) zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website