h

Woonvisie wel houdbaar?

9 maart 2022

Woonvisie wel houdbaar?

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – In de Woonwet staan onder andere regels voor het toewijzen van huurwoningen. Per 1 januari 2022 voerde het kabinet enkele wijzigingen door. Zo ook over hoe gemeenten om moeten gaan met een woonvisie. ‘We kwamen er toevalligerwijs achter dat een woonvisie slechts over vijf jaar mag gaan. De Wijkse visie is aangenomen eind februari en loopt tot 2030. Dat mag wettelijk dus niet. Gek dat we daar niks van gehoord hebben. Is deze visie nu wel houdbaar?’, vraagt SP-er Frans van der Tol zich af.

Het maken van een woonvisie is per 1 januari 2022 verplicht geworden. In de wetswijziging staat echter dat een visie maximaal over een periode van  vijf jaar mag gaan.‘Die van onze gemeente loopt tot 2030. Dat mag dus niet. Blijkbaar was dat al in het voorjaar van 2021 bekend, Het is niet opgevallen bij het college. De vraag is hoe we dit gaan herstellen? En wat de houdbaarheid is van deze visie. We voldoen namelijk niet aan de wet’, bekijkt Van der Tol.

Een andere wijziging is dat het proces om te komen tot prestatieafspraken wettelijk langer mag duren. Deze afspraken worden gemaakt door woningbouworganisaties, gemeente en huurdersbelangenverenigingen. Zij kunnen nu vanaf 1 april al om tafel zitten. ‘Dat klinkt gek natuurlijk. Maar het staat in de nieuwe wet. Zo is er voldoende tijd om eerst een goede evaluatie te houden. Als SP hebben wij daar vaker om gevraagd. Wat heb je immers aan afspraken, als je niet kijkt wat er van de vorige terechtgekomen is?’, vraagt de SP-er zich af.

Van der Tol legt uit dat het vorige college wel de raad opzocht bij de prestatieafspraken. In december 2017 gebeurde dit voor het laatst in een openbare vergadering. ‘Toen waren er thema-avonden over woonzaken. Daar kon iedereen horen wat er speelde, de pers of toeschouwers, open en transparant. Bij de eerste wethouder is bij dit college veel over wonen achter de gesloten deuren gestopt. De raad kreeg alleen briefjes en bijna niks werd open besproken. Men wilde het blijkbaar niet hebben over afspraken, over betalabare woningen en alle vertragingen bij projecten.’

De socialisten probeerden die openheid wat terug te krijgen. Helemaal toen de prestatieafspraken van 2020 niet eens toegestuurd werden. ‘We moesten vragen stellen om deze afspraken te in mogen zien. De toenmalige wethouder beloofde wel de transparante werkwijze weer op te pakken’, aldus Van der Tol, ‘Helaas gooide het college die belofte begin dit jaar weer in de prullenbak. En dus heeft de raad nul invloed.’

Voor de SP-er bieden de wetswijzigingen ruimte om de raad meer te betrekken. Er is ruimte om ook terug te kijken.'En om met de raad de oude afspraken te bekijken. Of om open en transparant te kijken naar lokale toewijzingen. Wat ons betreft pakken we de werkwijze uit 2017 weer op, met de corporaties, met de huurderbelangenverenigingen. Gewoon open en samen met bewoners’,  eindigt Van der Tol.

U bent hier