h

Flexwoningen op oude Sint Jozef terrein

12 december 2021

Flexwoningen op oude Sint Jozef terrein

Foto: Jeroen Brouwer / Thierry Dumessie

WIJK BIJ DUURSTEDE – De SP en PCG willen flexwoningen neerzetten op het terrein van de voormalige Sint-Jozefschool. Dit gebied zou gebruik worden voor nieuwe scholen. Maar het college geeft aan dat dit niet past. ‘In de raad zijn bijna alle partijen voor het snel neerzetten van flexwoningen. Dan is dit gebied een uitgelezen mogelijkheid om daar snel iets te doen’, vinden PCG-er Arie van Vliet en SP-er Jeroen Brouwer, die samen een voorstel indienden.

De twee raadsleden haalden eerst ideeën bij twee besprekingen bij de gemeenteraad aan. Ten eerste werd bij de bijeenkomsten rond de Woonvisie duidelijk dat alle partijen snel flexwoningen toe willen voegen. ‘Als wethouder was ik daar al mee bezig. Maar dat is door dit college niet verder opgepakt. Jammer, want die woningen moeten een paar jaar staan om de kosten terug te verdienen. Nu alle partijen dat aangeven, is het terrein bij van de oude Sint Jozef een mooi voorbeeld’, begint Brouwer.

Ten tweede werd bij de vergadering over de situatie rond het bouwen van scholen duidelijk dat het terrein van de oude Sint Jozefschool te klein en dus niet geschikt is voor onderwijs. De plek is te klein voor de scholen en met de komst van de Lidl zou dat een verkeersprobleem betekenen. Hiermee komt voor brouwer het sein op groen te staan. ‘gas, water  en licht zijn hier vast al dichtbij. Dan kan het dus snel ingevuld worden met wat anders. Zet er dan flexwoningen op’, aldus de SP-er.

Collega raadslid Arie van Vliet wees de raad op een programma van de Provincie, om snel meer flexwoningen neer te kunnen zetten. De PCG-er legde uit dat het bestuur expertise en financiële mogelijkheden vrijgemaakt heeft. Hiermee ondersteunt zij gemeenten en woningbouwcorporaties bij het uitwerken van ideeën. Brouwer; ‘En zorg er voor dat de omwonenden mee kunnen praten. Dan wordt het gelijk ook een goede pilot waarmee we kunnen zien wat het neerzetten van flexwoningen allemaal komt kijken’, aldus Brouwer.

De Langbroekenaar en de WIjkenaar slaan nu de handen ineen en roepen het college op om werk te maken van flexwoningen op het terrein. ‘Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar alle andere trajecten dus al  ontzettend lang, de Heul, het Wijkhuis of het oude Postkantoor. Hier moet ook permanente woningen komen. Pak dan voor de tijdelijkheid hier de kans en voeg wel wat toe. Dit traject kan dan een goede pilot worden om te kijken of dit ook op andere plekken past’, besluit Brouwer.

U bent hier