h

Hondenbelasting afgeschaft

16 november 2021

Hondenbelasting afgeschaft

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een van de grootste verrassingen van de bespreking van de begroting was dat de gemeenteraad de hondenbelasting afschafte. Aan de hand van een opmerking van PCG fractievoorzitter Jan-Dirk de Bruin pakte SP-er Jeroen Brouwer de handschoen op. ‘Als SP hebben we dit al jaren geleden een met de VVD geprobeerd. Nu gingen, zonder de VVD opeens alle partijen mee met het voorstel om deze belasting af te schaffen. Gelijk maar gedaan’, legt Jeroen Brouwer uit.

Het was de VVD die begon over de hondenbelasting. Zij wilde deze belasting als enige onderdeel van alle lokale lasten niet verhogen met de inflatiecorrectie. Meerdere partijen lachten dit voorstel weg. Het was de PCG die riep om het dan om te ruilen. Brouwer reageerde meteen en vroeg of hij dat goed had gehoord. Brouwer; ‘Bij het voorstel van enkele jaren geleden was iedereen nog tegen. Nu  wilde een dikke meerderheid het wel. Dus vroegen we een schorsing aan en hebben we het op papier gezet.’

Brouwer is blij dat deze wens zo ingevuld is. De hondenbelasting is volgens de SP-er een middeleeuws gedrocht. ‘Hondenbeleid, als dat er al is, wordt daar al lang niet meer van betaald. En dus is een andere heffing veel eerlijker dan het bedrag alleen op hondenbezitters afschuiven. Frappant dat de VVD wel tegen stemde. Afschaffen stond wel in hun verkiezingsprogramma. Dat is dus gebeurd zonder hun steun’, glimlacht Brouwer.

U bent hier