h

Extra ondersteuning voor Calypso

14 november 2021

Extra ondersteuning voor Calypso

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad stemde bij de vergadering over de begroting in met een SP-idee om Theater Calypso extra te ondersteunen. Het college gaat met de organisatie in gesprek om invulling te geven aan een cultuurcoach.  Indiener Jeroen brouwer was hier blij mee. ‘Maar we zijn teleurgesteld dat met 10 tegen 9 een eenmalig extra bijdrage weggestemd is. Het theater kampt nu dankzij corona al anderhalf jaar met tekorten. En aangezien theaterwereld geen markt is, is de gemeente van belang’, bekijkt de SP-fractievoorzitter.

De socialisten dienden bij de bespreking over de begroting van 2022 twee plannen in over Calypso. Ten eerste wilden zij een van de buursportcoaches omruilen voor een volledige cultuurcoach. Wethouder Wil Kosterman (GroenLinks) gaf aan dat dit onwenselijk was. ‘Deze coaches hebben een arbeidscontract en daar kan men niet zo maar vanaf. Ons probleem, en dat van het CDA en PCG, was dat er vier coaches voor 140 duizend euro op de gemeentelijke balans staan, zonder dat we het daar ooit over gehad hadden. Daar gaat nu onderzoek naar gedaan worden‘, begint Brouwer.

Wel vond het college binnen de projecten zoals deze bestemd zijn voor de sportcoaches een gaatje, dat eventueel ingeruild zou kunnen worden voor een cultuurcoach. Daar maakte de SP vervolgens gebruik. Brouwer; ‘We dienden we een motie in, die door de meerderheid werd gesteund. Hoewel het geen volledige baan zal zijn, krijgt Calypso zo wel extra uren beschikbaar om te helpen de organisatie en het bedrijfsplan te versterken. En dat is deze tijd van klappen in de cultuur echt nodig.’

Een tweede zaak waar Brouwer voor pleitte was een eenmalig extra bijdrage van 45 duizend euro. Dankzij het CDA, de VVD, PCG en DuurzaamWijk ging dat met een stem verschil verloren. ‘Calypso heeft in 2021 maanden dicht gezeten en dus niks verdient. En dat terwijl er wel nieuwe verlichting, nieuwe stoelen, verf, geluidsapparatuur enzovoorts moeten komen. Nu dat niet komt, zit het er wel even somber uit. Dat zal de komende maanden wel blijken. We blijven dit volgen en strijden voor deze culturele huiskamer van de gemeente’, besluit Brouwer.

U bent hier